***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

อาจารย์นก ตำนานโหร

เปิดตัว....อาจารย์นก ตำนานโหร ด้วยวิชาโหรของแท้ ไพ่ยิปซี

เจ็ดตัว ๙ ฐาน โหราศาสตร์ภารตะ  สนใจติดต่อ.081-427-0952

ประวัติการส่วนตัว

ชื่อ พัทธวรรณ  วิจิตร์เนตร์

ที่อยู่ 928/43 เอื้ออาทรบึงกุ่ม ซอยเสเรีไทย 41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.  10240

โทร. 081 - 4270- 952 , 084 – 3602 – 511

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์  สาขาบริหาร ธุรกิจ

ด้านการพยากรณ์

เลข 7 ตัว 9 ฐาน                 จาก อ.เจษฎา   คำไหล           สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ฮวยจุ้ย                             จาก อ.พลอยเพ็ญ  คำไหล    ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์

โหราศาสตร์ไทย                  จาก อ.จิติมา                           ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์

ไพ่ยิปซี                             จาก อ.มายิก                           สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ไพ่ยิปซี                             จาก อ.หน่อยยิปซี                  ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์

เลขศาสตร์,ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนรถ,ลายเซ็น    จาก อ.ธัญการณ์                     ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์

ศึกษาด้วยตนเอง จากหนังสือไพ่พรหมญาณ      ของ อ.พรหมญาณ

ปัจจุบันเรียนโหราศาตร์ภาระตะ                         อ.นีโม

ประวัติการทำงาน

คาราวานดูดวงกับบริสเอ็กเซล ของ บ.ยูนิริเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูดวงกับบริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์

ดูดวงกับบริษัท ทาทามอร์เตอร์  (ประเทศไทย) จำกัด (สาขามหาชัย)

จัดรายการวิทยุชุมชนกับตำนานโหร

ทำงานกับทีมงาน อ.เปี๊ยก  ท่าสยาม

ดูดวงงานวันแม่ สภากาชาดไทย

นั่งประจำที่ตำนานโหร, ร้านเสริมสวยตลาดอมรพันธ์ ,บ้านบึงกุ่ม