***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

อาจารย์ อัจฉราวรรณ พรรณรุ่งเรืองอาจารย์ อัจฉราวรรณ พรรณรุ่งเรือง


ที่ปรึกษา - ตรวจดวงดาว วิเคราะห์ดวงคุณ

มือถือ : 08-1174-2456
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักพยากรณ์มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในวิชามหาสัตตเลข (มหาทักษา), เลขะศาสตร์และการตั้งชื่อ, ไพ่ทาโรต์ (ยิปซี) โดยได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาแขนงต่าง ๆ จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สั่งสมประสบการณ์ในการทำนายดวงชะตามานานกว่า 10 ปี นอกจากการเป็นที่ปรึกษา – ตรวจดวงดาว วิเคราะห์ดวงคุณแล้ว ยังได้ประสิทธิประสาทวิชาเหล่านี้ให้กับอนุชนรุ่นหลังอีกด้วย
นักพยากรณ์มืออาชีพที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนเป็นการเพิ่มเติมจากปรมาจารย์ชั้นครู
เรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย จากสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย เรียนรู้วิชาชัยภูมิ-ฮวงจุ้ย จากสมาคมโหราศาสตร์เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ปัจจุบัน รับตรวจสอบภูมิทัศน์เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จ
นักพยากรณ์มืออาชีพที่มีส่วนร่วมสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับเพื่อนนักพยากรณ์ โดยได้ทำงานร่วมกับนักพยากรณ์มืออาชีพกว่า 30 ชีวิต ให้บริการพยากรณ์ ณ จุดขายในกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และพยากรณ์สดทางโทรศัพท์ในระบบ 1900 1900 33