***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ตำราดูหมาดี

ตำราโบราณกล่างถึงลักษณะหมาดีที่ให้คุณแก่เจ้าของไว้ 8 ประการ คือ

1. ขนเป็นมันดูละเลื่อมทั้งตัว เลี้ยงไว้คนเกรงกลัว จะได้เป็นเศรษฐี
2. ตัวขาว สี่เท้าดำ จะมีเงินทองมาก
3. หางดอก เล็บขาวทุกอัน เลี้ยงไว้จักได้ดี
4. สีเหลือง สี่เท้าขาวดังสำลี จักมั่งมีเงินทอง
5. ปากขาวขนงาม เงินทองมากอนันต์
6. ขนขาวแดงปนกัน เลี้ยงไว้จักให้คุณ
7. มีเล็บทั้งหมดยี่สิบเล็บ เท่ากับบอกขุมทองในแผ่นดิน
8. สิบเก้าเล็บ งามทั้งตัวไม่มีมลทิน จะคาบเอาทรัพย์มาให้

หมาที่ไม่ต้องตามลักษณะใดเลยนี้ ท่านว่าห้ามเลี้ยง