***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ตำราพรหมชาติ

ตำราทำนายเสียงจิ้งจกทัก

สิทธิการิยะ  จะกล่าวตำรับเฉลิมศรีโดยศาสตร์พระคัมภีร์จิ้งจกและคนจาม

จิ้งจกทัก และคนจาม อยู่เบื้องหลังอย่าลีลา    แม้ไปจักได้ทุกข์ศัตรูพบจะ  อิจฉา ใคร่บ่ฟังซึ่งวาจานุสาสน์สอนจะโศกใจ

จิ้งจกทัก และคนจาม อยู่เบื้องซ้าย ผู้ใดไปจักมีไชย สบสรรพโภคัย  จักนบประณามมา

จิ้งจกทักและคนจาม อยู่เบื้องขวา  ผู้ใดใครลีลาผู้นั้นแท้จะทุกข์ทน

จิ้งจกทักและคนอยู่เบื้องบน อย่าเดินหน แม้ไปจักเสียคนจะขาดคอด้วยคนพาล

จิ้งจกไต่ขึ้นบนเท้า  จะดำเนินทุรสถาน จักเรืองไชโยชาญสิทธิศรีสวัสดี