***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ตำราพรหมชาติ

ลักษณะบุรุษโทษ 18 ประการ
ผู้ใดมีลักษณะชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกาย ท่านว่าผู้นั้นยังเป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ครบ
ยังขาดความสมบรูณ์ในลักษณะบุรุษที่ปกติทั่วไป

 1. มีข้อเท้าทั้งสองใหญ่และคด
 2. เล็บมือและเล็บเท้าทั้งหมดคุคหงิกงอ
 3. นมทั้งคู่หย่อนยานลงไปไม่เท่ากัน
 4. ริมฝีปากบนยาวยื่นกว่าริมฝีปากล่าง
 5. น้ำลายไหลอยู่ตลอดเวลา
 6. ฟันเขี้ยวงอกดุจเขี้ยวหมูป่า
 7. จมูกหักและแฟบลง
 8. ท้องป่องเป็นกระเพาะดุจหม้อน้ำ
 9. เส้นหลังไหล่คดโง้งงอ
 10. กระบอกตาลึกข้างหนึ่ง
 11. หนวดเคราเป็นเส้นแข็งดุจเส้นลวด
 12. ผมสีเหลืองดังใบลานแห้ง
 13. ตามร่างกายมีเส้นเอ็นขึ้นทั่วไปเห็นได้ชัดเจน
 14. มีจุด ไฝ ฝ้า ปานดำด่าง ทั่วร่างกาย
 15. มีลูกนัยน์ตาเหลืองเหล่ เหลืองดุจแมวกราว
 16. มีร่างกายคดโค้งทั้งเอวทั้งไหล่
 17. มีเท้าโกง 1 ข้าง และไม่เท่ากัน
 18. ตามร่างกายมีขนขึ้นแข็งดุจแปลงขนหลังหมูป่า