***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ตำราพรหมชาติ

วันเดือนคู่มิตร ศัตรู

วันคู่มิตร

วันอาทิตย์

คู่มิตร

วันพฤหัสบดี

วันจันทร์

คู่มิตร

วันพุธ

วันศุกร์

คู่มิตร

วันอังคาร

วันราหู(พุธกลางคืน)

คู่มิตร

วันเสาร์

วันที่เป็นศัตรู

วันอาทิตย์

เป็นศัตรู

วันอังคาร

วันจันทร์

เป็นศัตรู

วันพฤหัสบดี

วันพุธ

เป็นศัตรู

วันพุธกลางคืน

วันศุกร์

เป็นศัตรู

วันเสาร์

เดือนที่เป็นมิตร

เดือน ๓

เป็นมิตร

เดือน ๕

เดือน 6

เป็นมิตร

เดือน 12

เดือน 4

เป็นมิตร

เดือน 8

เดือน 7

เป็นมิตร

เดือน 9

เดือน 1

เป็นมิตร

เดือน 2

เดือน 10

เป็นมิตร

เดือน 11

เดือนที่เป็นศัตรู

เดือน 5

เป็นศัตรู

เดือน 11

เดือน 1

เป็นศัตรู

เดือน 6

เดือน 2

เป็นศัตรู

เดือน 7

เดือน 3

เป็นศัตรู

เดือน 8

เดือน 4

เป็นศัตรู

เดือน 10

เดือน 9

เป็นศัตรู

เดือน 12