***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ลักษณะธาตุ นาม ปีเกิด

ปี

ธาตุ

นาม

มิตรปี

ชวด

ธาตุน้ำ

เทวดาผู้ชาย

ชวด

ฉลู

ธาตุดิน

มนุษย์ผู้ชาย

มะเมีย

ขาล

ธาตุไม้

ผีเสื้อผู้หญิง

วอก

เถาะ

ธาตุไม้

มนุษย์ผู้หญิง

ขาล

มะโรง

ธาตุทอง

เทวดาผู้ชาย

มะโรง

มะเส็ง

ธาตุไฟ

มนุษย์ผู้ชาย

จอ

มะเมีย

ธาตุไฟ

เทวดาผู้หญิง

เถาะ

มะแม

ธาตุทอง

เทวดาผู้หญิง

มะเส็ง

วอก

ธาตุเหล็ก

ผีเสื้อผู้ชาย

กุน

ระกา

ธาตุเหล็ก

ผีเสื้อผู้ชาย

มะแม

จอ

ธาตุดิน

ผีเสื้อผู้หญิง

ระกา

กุน

ธาตุน้ำ

มนุษย์ผู้หญิง

ฉลู