***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ประกาศมหาสงกรานต์ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

ปีขาลโทศก จุลศักราช ๑๓๗๒ พุทธศักราช ๒๕๕๓ อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันพุธขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ เวลา ๐๘.๓๘ น.

กาลโยคประจำปี ๒๕๕๓ (เริ่ม ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๔)

วันอังคารเป็นวันธงชัย วันพฤหัสบดีเป็นวันอธิบดี วันเสาร์เป็นวันโลกาวินาศ

นาง สงกรานต์มณฑาเทวี มัณฑาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธ ทัดดอกจำปา มีไพฑูรย์ (พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ นมและเนย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ (ลา)