***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ จุลศักราช ๑๓๗๓

ปกติมาส ปกติวาร อธิกสุรทิน ปีมะโรง

สงกรานต์วันที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๙ นาฬิกา ๔๖ นาที ๑๒ วินาที นางสงกรานต์ชื่อ กิมิืาเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกจงกล ทรงแก้วบุษราคัมเป็นอาภรณ์ เสวยกล้วยและน้ำ เป็นภักษาหาร พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จไสยาสน์ลืมพระเนตร มาบนหลังมหิงสา

เถลิงศก จุลศักราช ๑๓๔๗ ในวันที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๒๓ นาฬิกา ๔๓ นาที ๔๘ วินาที

เถลิงศก พุทธศักราช ๒๕๕๕    จุลศักราช ๑๓๔๗

มาสเกณฑ์ ๑๖๙๙๔  อวมาน ๔๐๐

หรคุณ ๕๐๑๘๖๖   กัมมัชพล ๙

อุจจพล ๒๘๕    ดิถี ๒๔    วาร ๑

ศก ๒๓๑ ธงไชย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ

วัน

ยาม

ราศี

ดิถี

ฤกษ์

2

7

3

3

27

7

2

6

18

27

1

6

2

2

26

2

6

10

4

10

อ้างอิงข้อมูลจาก ปฎิทินโหราศาสตร์ไทย ของอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว