***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

กเษปะ  Celestial Latitude

หรือที่เราเรียกว่าละติจูดท้องฟ้า (celestial latitude "") เป็นระยะทางตามมุมที่วัดจากสุริยวิถีไปทางเหนือหรือใต้ ตามวงกลมใหญ่ที่ผ่านจากขั้วสุริยวิถีทั้งสองและผ่านตำแหน่งดาว มีค่าตั้งแต่ 0-90 องศาเหนือ และ 0-90 องศาใต้จากสุริยวิถี