***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

วิศวเรขา หรือ Earth Equator

หรือในภาษาดาราศาสตร์ปัจจุบันเรียกว่าเส้นศูนย์สูตร ซึ่งเป็นเส้นสมมุติโอบรอบโลกอยู่กึ่งกลางระหว่างขั้วโลกเหนือ-ใต้ ซึ่งเส้นศูนย์สูตรนั้ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเรียกว่า ภาคซีกโลกเหนือและภาคซีกโลกใต้