***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

การหมุนโคจรของดาวเคราะห์

ท่านมหาฤาษีในสมัยโบราณท่านได้ศึกษาการโคจรของดาวเคาระห์ต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลมาตั้งแต่โบราณจนสามารถคิดวิธีคำนวนและอัตราการโคจรดาวเคาระห์ได้ทั้งหมด และรจนาเป็นคัมภีร์ดาราศาสตร์(โชยติษ)และคัมภีร์ทางโหราศาสตร์ไว้เมื่อประมาณ 6000 ปีล่วงมาแล้ว  โดยมหาฤาษีโบราณได้บรรยาการเคลื่อนไหวตัวและการหมุนตัวของดาวเคาระห์ โดยได้รับอิพลและพลังงานจาดวงอาทิตย์แล้วถ่ายทอดพลังงานลงมายังพื้นโลกจนก่อให้เกิปรากฎการณ์ต่างๆที่มีอิทพลต่อชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่ง  ท่าบรรยายเอาไว้ว่าดาวเคาระห์ได้มีอาการการเคลื่อนไหวพร้อมกันใน 2 ลักษณะดังนี้

1.ภาคะนะ คือการเคลื่อนไหวตัวโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ และขณะที่โคจรนั้นเองดาวเคาระห์ก็ได้ดึงดูดพลังงานจากดวงอาทิตย์เข้ามาไว้ในตัวเอง และก็ปล่อยพลังงานออกเป็นคลื่นไปรอบๆตัวจนเกิดคลื่นกระจายไปในอวกาศ

2.ภระมะนะ คือการหมุนรอบตัวเองของดาวเคาระห์  และเพื่อรักษาการทรงตัวของดาวเคาระห์ในแนวดิ่ง ในขณะที่หมุนตัวก็เกิดแรงเหวี่ยงกระจาย คลื่นพลังงานที่อยู่ในตัวเองที่มีลักษณะเฉพาะตัว และกระจายคลื่นเหล่านออกไปในอวกาศและกระทบกับพื้นปฐพีบนโลกของเรา