***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

อัตราการโคจรของดาวเคาระห์

ในอดีต ท่านมหาฤาษีโบราณท่านได้คิดคำนวนอัตราการโคจรของดาวเคาระห์แต่ละดวงในแต่ละวันโดยละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวเคราะห์

องศา

ลิปดา

ฟิลิปดา

ปะระ

ปะราตะปะระ

ตาตะปะระ

อาทิตย์

0

59

8

10

10

24

จันทร์

13

10

34

52

3

49

อังคาร

0

31

26

28

11

9

พุธ

1

5

32

20

41

51

พฤหัส

0

4

59

8

48

35

ศุกร์

1

36

7

43

37

17

เสาร์

0

2

0

22

53

25

***คำนวนอัตราการโคจรใน 1 วัน

มาตราในการคิดคำนวนเวลาในสมัยโบราณคิดดังนี้

60           ตาตะประระเท่ากับ             6ปะราตะปะระ

60           ปะราตะปะระเท่ากับ            1ปะระ

60           ปะระเท่ากับ                          1ฟิลิปดา

60           ฟิลิปดาเท่ากับ                      1ลิบดา

60           ลิบดาเท่ากับ                         1องศา

30           องศาเท่ากับ                          1ราศี