***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

แสงจักรราศี - zodiacal light

แสงเรืองจาง ๆ เป็นรูปปิรามิดที่ปรากฏที่ขอบฟ้า

ทางทิศตะวันออกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น หรือทางตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตก ซึ่งเกิดจากการสะท้อนแสงดวงอาทิตย์ของอนุภาคขนาดเล็ก ที่กระจายอยู่ตลอดแนวระนาบ สุริยวิถี