***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

เดือน - month

ปทานุกรมดาราศาสตร์ เรียบเรียงโดยผู้ดูแลเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/ency/

ช่วงระยะเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โดยอาศัยจุดอ้างอิงบนท้องฟ้า เนื่องจากการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์มีความซับซ้อน จึงทำให้เดือนที่วัดได้จากจุดอ้างอิงต่างกันมีระยะเวลาต่างกัน ดังตาราง

  เดือนจุดอ้างอิงระยะเวลา
  ฤดูกาล (tropical) จุดวิษุวัตถึงจุดวิษุวัต 27.32158
  ดาราคติ (sidereal) ดาวฤกษ์ถึงดาวฤกษ์ 27.32166
  อะนอมาลิสติก (anomalistic) จุดไกลสุดถึงจุดไกลสุด 27.55455
  ดราโคนิก (draconic) โนด(ราหู)ถึงโนด 27.21222
  จันทรคติ (synodic) จันทร์ดับถึงจันทร์ดับ 29.53059