***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

พสุสงกรานต์ใต้

วันที่โลกโคจรออกมาไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุด ตรงกับประมาณวันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี

ดู อะฟีเลียน


อะฟีเลียน - aphelion

จุดไกลสุดจากดวงอาทิตย์ในวงโคจรของดาวเคราะห์หรือวัตถุอื่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

 

[Aphelion and Perihelion]