***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

พสุสงกรานต์เหนือ

วันที่โลกโคจรเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ตรงกับประมาณวันที่ 4 มกราคมของทุกปี

เพอริฮิเลียน - perihelion

จุดใกล้สุดจากดวงอาทิตย์ในวงโคจรของดาวเคราะห์หรือวัตถุอื่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

 

[Aphelion and Perihelion]

ปทานุกรมดาราศาสตร์ เรียบเรียงโดยผู้ดูแลเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/ency/