***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ปทานุกรมดาราศาสตร์ เรียบเรียงโดยผู้ดูแลเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/ency/

วิษุวัต - equinox

วันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทำให้มีช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากัน และดวงดวงอาทิตย์จะขึ้นใกล้จุดขอบฟ้าทิศตะวันออกมากที่สุด และตกใกล้จุดขอบฟ้าทิศตะวันตกมากที่สุดในหนึ่งปีมีวันวิษุวัตสองวันคือวัน วสันตวิษุวัต (vernal equinox) ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 21 มีนาคม และ ศารทวิษุวัต (autumnal equinox) [สา-ระ-ทะ] ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 23 กันยายน